• شرکت سهامی خاص گسترش الکترونیک به انجام کلیه امور مالی، اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش الکترونیک فعالیت می نماید. از دیگر خدمات این شرکت می توان به تاسیس و توسعه شبکه های مخابراتی و کامپیوتری به عنوان اپراتور و عرضه کننده خدمات مربوطه، حمایت و پشتیبانی از فعالین عرصه¬های خدمات آموزشی، مشاوره¬ای، مهندسی و نظارتی در کلیه زمینه های تحقیقاتی، فنی و مدیریتی و مالی و اعتباری در ارتباط با بخش الکترونیک، اشاره نمود.
  • سرمایه گذاری در طرح های بزرگ فاوای کشور
  • افزایش ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر
  • ارتقای سطح کیفی خدمات با برندهای معتبر
  • انجام کلیه امور مالی، اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش الکترونیک
  • تاسیس و توسعه شبکه های مخابراتی، کامپیوتری به عنوان اپراتور و عرضه کننده خدمات مربوطه حمایت و پشتیبانی از فعالین عرصه های خدمات آموزشی، مشاوره ای، مهندسی و نظارتی در کلیه زمینه¬های تحقیقاتی، فنی و مدیریتی و مالی و اعتباری در ارتباط با بخش الکترونیک
  • حمایت و پشتیبانی از کلیه طرح های علمی، تحقیقاتی و اجرائی در زمینه تجارت الکترونیک با اعمال روش های علمی، پژوهشی در امر بازاریابی و گسترش بازارهای داخلی و خارجی
  • سرمایه گذاری در امر خدمات طراحی، مهندسی، نصب، راه اندازی، نوسازی، تعمیر و نگهداری انواع سیستمها و فعالیت و سرمایه گذاری در امر واردات و صادرات و خدمات و فن‌آوری در صنایع الکترونیکی